http://www.aries-ethernity-foundation.org/wp-content/themes/press

Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt u tevens in met deze disclaimer welke op alle informatie op deze website en op iedere andere schriftelijke uiting van de stichting ARIES-Ethernity-Foundation van toepassing is.

U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enige invloeden, verliezen, directe of indirecte/gevolg schaden op stoffelijk respectievelijk niet-stoffelijk gebied, die mogelijk voortvloeit uit het lezen/gebruik van enige informatie van deze website.

De activiteiten van de stichting ARIES-Ethernity-Foundation bestrijken onder andere het gebied dat maatschappelijk wordt aangeduid met “gezondheid en welzijn”. Dit is mede thema van onderzoek en ontwikkeling, zoals duidelijk blijkt uit de hoofdtekst van deze website. Betreffende informatie is echter niet bedoeld ter vervanging van medisch advies, ook niet als daarbij rekening gehouden is met de persoonlijke situatie van de gebruiker van deze website of deelnemer aan enig project van voornoemde stichting. In die zin/context is enige informatie verstrekt door ARIES-Ethernity-Foundation ook niet geschikt als diagnose voor een bepaalde ziekte/aandoening/probleem en dus ook niet geschikt als behandeling hiervoor. ARIES-Ethernity-Foundation verstrekt op geen enkele wijze medisch advies; bij gezondheids- en/of welzijns-klachten van welke aard dan ook dient u de huisarts en/of andere specialistische medische hulp te raadplegen.

De stichting ARIES-Ethernity-Foundation kan naar eigen inzicht op ieder moment de informatie op deze website wijzigen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging daaromtrent en is niet aansprakelijk voor de directe/indirecte gevolgen mogelijk daaruit voortvloeiend respectievelijk ook niet voor de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

De stichting ARIES-Ethernity-Foundation, noch enige van bij/in haar activiteiten/projecten deelnemende partijen/personen, vertegenwoordigers, donateurs, vrijwilligers, freelancers, werknemers, relaties, zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte/gevolg schade in welke stoffelijke respectievelijk niet-stoffelijke vorm dan ook, welke het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van enige informatie van deze website.

In het geval van meningsverschillen, geschillen en aansprakelijkstelling is altijd het Nederlands recht van toepassing.

Alles op deze website en iedere schriftelijke uiting van de stichting ARIES-Ethernity-Foundation is copyright © van de stichting ARIES-Ethernity-Foundation.
Gebruik maken van de dienstverlening, voorlichting van de Stichting of van de website houdt op geen enkele wijze toestemming in om de copyright over te dragen of vrij te geven.
De Stichting behoudt zich alle rechten voor. Teksten en/of afbeeldingen mogen uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van de Stichting worden gebruikt.

In geval van mogelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de Stichting ten allen tijde maximaal te stellen op het bedrag van de financiële vergoedingen, gift of subsidie van de betrokkenen.

Indien teksten op deze website en in andere schriftelijke uitingen van de Stichting in andere talen dan het Nederlands tot geschillen aanleiding geven, geven teksten in de Nederlandse taal altijd de juiste mening of betekenis weer.