Algemene aankondiging lezing (Dutch)


Algemene aankondiging lezing in de Nederlandstalige spraakgebieden.

Bio-Resonantie: Aarde-Mens-Universum

ARIES-Ethernity-Foundation, spreker Piet Tummers (taal ‘Nederlands’)

Lezing (ca. 3 uur) omtrent nog nooit eerder vertoonde Bio-Resonantie METINGEN die duidelijk aantonen dat wij mensen ieder specifiek en toch collectief als Eenheid verbonden zijn met de Aarde en het Universum. Wij Resoneren met de Sterren en leven in/van een oceaan van Aardse en vooral ook extreem hoge Kosmische Frequenties.

Zie ook een korte Engelstalige samenvatting van de twee hoofdthema’s, Resonanties met de Sterren respectievelijk Bio-effectieve Resonantie-Frequenties op deze website.

De volgende aspecten komen tijdens de lezing meer of minder, zover de tijd dit toelaat, beknopt/uitgebreid aan de orde:
 1. Astronomische data Melkweg. Bijzondere graancirkels.
 2. Frequentie, getallenstelsel, tijdmeting, karakters/symbolen.
 3. Project Your-QI 2009, hoe zijn de metingen uitgevoerd: RADIONIKA.
 4. Meetresultaten, visuele uitleg, conclusies omtrent onze RESONANTIES met de STERRENHEMEL (zover bekend nog nooit eerder op deze manier aangetoond). Experimentele aanwijzingen voor juistheid ‘Astrologie’.
 5. “Frequentie-velden”, mens, natuur, kosmos. [Ether/Aether]
 6. Longitudinale/transversale golven/wervels en van elk 11 types.
 7. Gigantisch frequentiebereik van 10Exp(-8) Hz tot 10Exp1000 Hz (zover bekend nog nooit eerder onderzocht).
 8. Welke ‘bekende’ respectievelijk ‘onbekende’ frequenties vinden we terug in de cumulatieve en persoonlijke resonantie spectra.
 9. Som overall spectra van alle deelnemers voor alle frequentie-types over het totale bereik.
 10. Als punt 9, voor frequenties tot 10Exp50 Hz, voor de types golven/wervels : aardmagnetisch, kosmo-magneto-elektrisch, staande-kosmo-elektrisch.
 11. Als punt 10 maar dan “numerologisch”.
 12. Enkele aangrijpende anekdotes gebeurd tijdens de metingen. [praktijk/bewust-verifieerbare  synchrone situaties gemeten, het overgrote deel van de metingen zijn niet “bewust-verifieerbaar”]
 13. Kosmische gebeurtenissen zichtbaar in ons bio-resonantie spectrum.
 14. Aarde-Mens-Kosmos een groot één groot dynamisch systeem van frequenties.
 15. Typische resonantie frequentie spectra van een deelnemer.
 16. Treffend resonantie frequentie spectrum van een andere deelnemer.
 17. ? Zijn wij GAMMA- stralers ??
 18. Planck Lengte-Tijd-Frequentie 10Exp43-44 Hz, “initiële frequentie”.
 19. De mens als liquid-kristal in relatie tot/met, geopathie, homeopathie, magnetisme, mineralen-voeding(supplementen), edelsteen-therapie, kultuur-technische straling.
 20. Metingen in 2010 en 2011, speciale onderwerpen/gebeurtenissen: Zoals Epifyse/Water/EHEC-bacterie/”Aardbeving”/Buitenaardsen.
 21. Kan je die Frequenties VOELEN ?? Ja, sommige mensen kunnen dat !!**
 22. Punt 1 t/m 21 geïllustreerd met ‘wetenschappelijke’ literatuur uit het heden en uit het ‘verre’ verleden.


**   Bij eerdere lezingen konden enkele mensen in de zaal bij het afstemmen op dia’s met foto van met zeer hoge aardse, respectievelijk kosmische frequenties geprogrammeerde ‘glas-diamanten’, een sterke “informatie-/energie-stroom” op/door hun lichaam waarnemen.

Wat kunt u waarnemen aan/van de hierboven bijgevoegde foto?

Aanmeldingen voor het bijwonen van een lezing dient in principe plaats te vinden direct via contact met de organiserende instantie van de lezing ter plaatse.